ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

โรงเรียนสตรีสิริเกศประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ssk-001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น