ประกาศโรงเรียน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียน (4 ห้องแบบกรมอาชีวศึกษา)

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28