โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

dome-001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28