การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน เทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 แข่งขันวันที่ 26 ธ.ค. 2560  ณ บริเวณเวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร จำนวน 12 ทีม เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2560 หรือสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 12 ทีม ก่อนวันครบกำหนด (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssk.ac.th นำส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 612-868 โทรสาร 045 620-642

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 062-3901383
  2. นายเอกรัตน์ ลับโกษา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โทร 093-324-6272

รายละเอียด/ใบสมัคร :

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28