การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่งวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    • 4.1 ภาษาอังกฤษ
    • 4.2 ภาษาจีน

หมายเหตุ ภาษาจีน รับเฉพาะนักเรียน ร.ร.สตรีสิริเกศ

 

ตารางสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่รายวิชาเวลาหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค. 2560คณิตศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2
12.30 – 14.30 น.ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 2560วิทยาศาสตร์09.00 – 11.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ภาษาไทย12.30 – 14.00 น.ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 2561ภาษาไทย09.00 – 10.30 น.มัธยมศึกษาตอนต้น
11.00 – 12.30 น.มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันเสาร์ 6 ม.ค. 2561ภาษาอังกฤษ09.00 – 10.30 น.ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาษาจีน13.00 – 14.30 น.มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ : http://contest60.ssk.ac.th/register.php
ประกาศผลการสอบ : http://contest60.ssk.ac.th/announce.php
หรือดูได้ที่ ประกาศหน้าห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้


หมายเหตุ

ให้นักเรียนเตรียมดินสอ 2B และยางลบ ปากกา มาด้วย

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28