ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและอาเซียน ปีการศึกษา 2559

กำหนดการสอบแข่งขัน

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหา

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28