ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28