ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559

m4-59m4-p1 (1) m4-p1 (2) m4-p1 (3) m4-p1 (4) m4-p1 (5) m4-p1 (6) m4-p2 (1)

m4-p2 (2) m4-p2 (3) m4-p3 m4-p4

m4-p5 (1) m4-p5 (2) m4-p5 (3) m4-p5 (4)

m4-special

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น