ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2561

สอบวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
เวลา 9.00 – 11.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
เวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์

Download ไฟล์ Excel : https://drive.google.com/file/d/1uHawosoLfFA1_PVmtTBBLq-2U1ugccjq/view?usp=sharing

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28