ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ann_teacher-new (1) ann_teacher-new (2) ann_teacher-new (3) ann_teacher-new (4)

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น