ประชุมคณะกรรมการนักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 และผู้สังเกตการณ์ร่วมประชุม โดยผู้เข้าประชุมได้ร่วมการแสดงความคิดเห็น และร่วมเสนอโครงการต่างๆ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น