รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

7 ส.ค. 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนสตรี สิริเกศ ที่เข้าร่วมการแข่ง คือ

  1. นางสาวศิริรัตน์ ประดับเสียง ม.4/6
  2. นางสาวชลธิชา เบิดสูง ม. 4/7

ผู้ฝึกสอน : ครูวรพจน์ นาคถมยา

activity

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ใส่ความเห็น