การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

กำหนดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่ และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6” ปีการศึกษา 2563

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

27 ก.ย. 2562 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ

Read more

สพม.28 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

งานกษิณานุสรณ์ ผู้บริหาร สพม.28 ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “งานกษิณานุสรณ์ 2562” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Read more

ประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562

17 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

28 ก.ค. 2562 เวลา 18.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ

28 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. คณะครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2562 เวลา 06.30 น. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ร่วมแสดงความยินดีที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ

23 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

Read more