ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

19 ก.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

อบรมพัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นให้กับคณะครู ม.4-6

25.พ.ค.62 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมาให้ความรู้ในการอบรม

Read more

ร่วมต้อนรับ คุณครูศรวณีย์ ลาเต ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่

15 พ.ค. 2561 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร ในโอกาสมาส่งคุณครูศรวณีย์ ลาเต ซึ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในปีการศึกษา 2562 นี้

Read more

คณะครูร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 พ.ค. 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นฯ จาก สพม. 28

2 พ.ค. 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 28 ปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

10 เม.ย. 62 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “รื่นเริงสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ

15 มี.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ ครูชำนาญการพิเศษ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง

Read more

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

6 – 8 มี.ค. 2562 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และจิตสำนึกอันดีงามให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติที่จะเป็นพลังในการพัฒนาของชาติต่อไป

Read more

ครูอาสาสมัครจีนกล่าวอำลานักเรียนเพื่อเดินทางกลับประเทศจีน

1 มี.ค. 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบดอกไม้ให้กับครูอาสาสมัครชาวจีน เนื่องจากสิ้นสุดระยะการสอนในประเทศไทยตามโครงการครูอาสาสมัครภาษาจีน

Read more