กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

Read more

วันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

15 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

13 ก.พ. 2562 งานกิจการนักเรียน จัดเวทีส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ำปีการศึกษา 2562

Read more

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ปีการศึกษา 2561

12 ก.พ. 2562 คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวย นายเทพปทาน สีแก้ว

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายวิเศษ น้อยมิ่ง

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more

รองผู้อำนวยการพบนักเรียน

14 พ.ย. 59 นายพิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป พบปะนักเรียนและถือโอกาสกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเดียวกัน รองผู้อำนวยการใหม่ทั้งสามท่าน คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้กล่าวทักทายคณะครู และนักเรียนทุกคน โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงยินดีกับรองผู้อำนวยการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Read more

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวย นายยุทธ พรหมทา

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more

อบรมการใช้ Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน

5 พ.ย. 59 กลุ่มงานบุคคลร่วมกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน รุ่นที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Read more