รณรงค์เชิญชวนชาวศรีสะเกษเลือกตั้ง

22 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวศรีสะเกษเลือกตั้ง ส.ส. “สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง”

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

Read more

วันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

15 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

13 ก.พ. 2562 งานกิจการนักเรียน จัดเวทีส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ำปีการศึกษา 2562

Read more

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ปีการศึกษา 2561

12 ก.พ. 2562 คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวย นายเทพปทาน สีแก้ว

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายวิเศษ น้อยมิ่ง

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more

รองผู้อำนวยการพบนักเรียน

14 พ.ย. 59 นายพิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป พบปะนักเรียนและถือโอกาสกล่าวลาคณะครูและนักเรียน ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในโอกาสเดียวกัน รองผู้อำนวยการใหม่ทั้งสามท่าน คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้กล่าวทักทายคณะครู และนักเรียนทุกคน โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงยินดีกับรองผู้อำนวยการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Read more

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวย นายยุทธ พรหมทา

10 พ.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยท่านย้ายมาจากโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศยินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพ

Read more