บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

บรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

5 ก.ค. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายทองดี ทองผาย อดีตรองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีสิริเกศ ตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช สพฐ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ประชุมเตรียมงานโรงเรียนสุจริต

23 มิ.ย. 59 งานโรงเรียนสุจริต ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559

Read more

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

17 พ.ค. 59 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยพันตำรวจเอกดิเรก จิตอร่าม รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

12 ก.พ. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น/ครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา

11 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

11 ส.ค. 2558 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

Read more