อบรมครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณี

15 ก.ย. 59 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการอบรมครูที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายกรณีและการจัดทำ Case Report ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Read more

ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

25 ส.ค. 59 งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2559

Read more

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ร.ร.

19 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับสถานีตำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราช

1 ก.ค. 2559 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ

Read more

ผู้ว่าราชการศรีสะเกษพบปะนักเรียนสตรีสิริเกศ

8 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบปะนักเรียน โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมให้การต้อนรับ

Read more

บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

บรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

5 ก.ค. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายทองดี ทองผาย อดีตรองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีสิริเกศ ตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช สพฐ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ประชุมเตรียมงานโรงเรียนสุจริต

23 มิ.ย. 59 งานโรงเรียนสุจริต ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการประเมินงานโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2559

Read more

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

17 พ.ค. 59 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 แก่คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยพันตำรวจเอกดิเรก จิตอร่าม รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

Read more