คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

12 ก.พ. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น/ครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา

11 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และครูปฏิบัติราชการโดยไม่มีวันลา ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

11 ส.ค. 2558 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

Read more