ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

10 ส.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสมาเยี่ยม ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับการสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีงบประมาณ 2562

Read more

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านพักผู้บริหารหลังใหม่

10 ส.ค. 2562 คณะครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นบ้านพักผู้บริหารหลังใหม่

Read more

กิจกรรม 5ส ร่วมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย

31 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลัง! พิฆาตยุงลาย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ตามมาตรการ 3 เก็บ คือเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ เพื่อปลอดภัยจากโรคร้าย 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

27 มี.ค. 62 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น หลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะครูและบุคลากรปัจจุบัน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่

15 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง

Read more

ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 8

7 ก.ค. 59 ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ มาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดในวันที่ 6-14 ส.ค. 2559 ณ สุนีย์ทาเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯตามจุดเน้น สพฐ

8 มิ.ย. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตริสิริเกศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

Read more