ประชุมคณะกรรมการนักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมคณะกรรมการนักเรียน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

Read more

อบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2559

28 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษาตะวันออก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559

24 มิ.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

Read more

รางวัลเหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ขอแสดงยินดีกับ น.ส.อรวรรณ แก้วนรสิงห์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักไม่เกิน 54 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “สุพรรณบุรีเกมส์”

Read more

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

9 มิ.ย. 59 ร.ร.สตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี วันนี้เป็นวันที่ลูกๆชมพูขาวทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพานไหว้ครูเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์กับครูและแสดงออกถึงการกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ทุกคน

Read more

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 75 ร่วมสมทบทุนสร้างโดมสตรีสิริเกศ

7 มิ.ย. 59 คณะศิษย์เก่าสตรีสิริเกศ รุ่นที่ 75 ร่วมมอบเงิน จำนวน 40,600 บาท โดยมี น.ส.ภัทยา นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างโดมสตรีสิริเกศ

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำดำหัว

11 เม.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับชมรมครูเก่าสตรีสิริเกศ สืบสานประเพณีไทย ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2558

31 มี.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

รับการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA)

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศรับการตรวจเยี่ยมระบบบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ OBECQA เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more