กิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ ม.6 สตรีสิริเกศ #76

25 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ ม.6 สตรีสิริเกศ รุ่นที่ 76

Read more

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

19 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Read more

ศึกษาดูงาน ร.ร.สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

18 ก.พ. 59 คณะครู ร.ร.สตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

17 ก.พ. 59 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสตรีสิริเกศ กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

Read more

รางวัล MATH CONTEST ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ MATH CONTEST 2015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more