อบรมคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิต ม.4

11 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 559 คน

Read more

วันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ม.6

10 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 6 จำนวน 584 คน

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์

9 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

กิจกรรมวันอาเซียน สพม.28

7-8 ส.ค. โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมงานวันอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more