ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 17 ก.พ. 2558

Read more

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 16 ก.พ. 2558

Read more

เหรียญทองกระโดดสูงกีฬานักเรียนฯแห่งชาติ “เชียงรายเกมส์”

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more