กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตร

14 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

9 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 28

Read more

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียน

4 พ.ย. 59 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

Read more

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์มอบเกียรติบัตร

26 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

Read more

มอบรางวัลกีฬาบาสเกตบอล 3×3 กิจตรงยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ 2016

17 ต.ค. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 กิจตรงยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ 2016

Read more

มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559

3 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559

Read more

มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการ ในโครงการ EP/MEP

3 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถของนักเรียนในโครงการ EP/MEP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

8 ก.ย. 59 งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตรการแข่งขันในงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

Read more