กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

18 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

ประมวลภาพทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

11 – 13 ก.ย. 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางคณิตศาสตร์

6 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

Read more

มอบเกียรติบัตรกีฬาและกรีฑา สพม.28 ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

5 ส.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา สพม.28 ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนสตรีรรเกศ ได้รับรางวัล 12 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

2 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

Read more

มอบรางวัลการประกวดมารยาทไทย และสาธิตการไหว้ ปีการศึกษา 2562

1 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read more

มอบรางวัลการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ปี 2562

1 ส.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรรางวัลการเขียนโปสเตอร์ภาพยนตร์ โครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมประกวดภาพวาด(ผลงานจิตรกรรม) “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเด็กแก่เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

30 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ

23 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการต่างๆ

Read more