ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการค่าย 2

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23 ภาค 110 อี รอบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

23 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ผลการแข่งขัน ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับเยาวชนฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2563

Read more

เหรียญเงิน ระดับประเทศ ประกวดนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักประดิษฐ์ นักเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดนิยม Popular Award ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ B2i 2019 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง Innovation for Smart mobility Challenge 2019”

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

15 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตร

15 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในรายการต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

24 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

22 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

18 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

ประมวลภาพทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

11 – 13 ก.ย. 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more