นักเรียนสตรีสิริเกศร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

คณะนักกีฬาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตัวแทนนักกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง กีฬาบาสเกตบอล ประเภท บาสเกตบอล 3×3 ทีมหญิง และกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประเภทหญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

5 มี.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียนไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลการสอบแข่งขันนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตร

14 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

9 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 28

Read more

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯมอบเกียรติบัตรการแข่งขันให้กับนักเรียน

4 พ.ย. 59 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรจากการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

Read more

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

2 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more