ผู้ว่าราชการศรีสะเกษ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน

26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียน ที่ได้รับทุนพระราชทาน มทศ.

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด

24 มิ.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงแชมป์อีสานลีค ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

นักเรียนสตรีสิริเกศร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

คณะนักกีฬาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ตัวแทนนักกีฬา จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง กีฬาบาสเกตบอล ประเภท บาสเกตบอล 3×3 ทีมหญิง และกีฬามวยสากลสมัครเล่น ประเภทหญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโอเน็ตได้คะแนนสูงสุด ปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

5 มี.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลให้กับนักเรียนไปได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตรนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบรางวัลการสอบแข่งขันนักเรียน

22 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน รายการที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมอบเกียรติบัตร

14 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

9 พ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 28

Read more