กลุ่มสาระการงานอาชีพฯมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ

1 มี.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร

Read more

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

Read more

มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558

16 ก.พ. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Read more

มูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบโล่ห์รางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

6 ก.พ. 2559 มูลนิธิบุคคลพอเพียงร่วมกับเยาวชนคนรักในหลวง จังหวัดศรีสะเกษ มอบโล่ห์รางวัลวาดภาพเทิดพระเกียรติดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

Read more

ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

12 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

การประกวด SSK Cover Dance 2016

9 ก.พ. 59 งานกิจการนักเรียน ร่วมกับ NYX Satreesiriket School ทีม Cover Dance โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประกวด SSK Cover Dance 2016 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

การแข่งขัน IDP Champion 2016

3 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่ง “IDP Champion 2016” ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

Read more

การแข่งขัน Web Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

30 ม.ค. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม text editor งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read more

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

Read more