กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์มอบเกียรติบัตร

25 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่างๆ

Read more

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

7 ส.ค. 2558 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

Read more

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงทุนการศึกษา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558

7 ส.ค. 2558 นักเรียน

Read more

ส.ส.ก. ร่วมแสดงความยินดีรางวัลคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยจำนวน 44 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ(International Mathematics Competition2015) ณ เมืองฉางชุน มณฑลจี้หลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 25 กค.- 1 สค. 2558

Read more