การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “นารีนุกูลสปริ๊นต์

วันที่ 26 มิ.ย. 2558

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 17 ก.พ. 2558

Read more

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

วันที่ 16 ก.พ. 2558

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

วันที่ 6 ก.พ. 2558 ก

Read more

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์

วันที่ 3 ก.พ. 2558 ก

Read more

เหรียญทองกระโดดสูงกีฬานักเรียนฯแห่งชาติ “เชียงรายเกมส์”

โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

มอบเกียรติบัตรแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

วันที่ 30 ม.ค. 2558

Read more