การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

กำหนดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่ และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6” ปีการศึกษา 2563

Read more

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563 :: New ::

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 :: Update ::

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดรายการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูได้จากเว็บไซต์ http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Read more

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

Read more

ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

Read more