:: NEW :: ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

:: NEW :: ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562" href="http://www.ssk.ac.th/?p=4356">Read more

:: NEW :: ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

:: NEW :: ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563" href="http://www.ssk.ac.th/?p=4351">Read more

:: UPDATE :: การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2562

รงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562

:: UPDATE :: การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2562" href="http://www.ssk.ac.th/?p=4278">Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน เทศกาลงานปีใหม่ฯ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563

Read more

แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ สำหรับ ม.6 ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ

Read more

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามห้องเรียน

Read more

การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

การเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 – 9

Read more