ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.4 ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯ ม.1 ปีการศึกษา 2559

Read more

ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

12 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

5 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

ประกาศผลการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง ปีการศึกษา 2558

Read more

การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2558

การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2558

Read more