ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1,ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more

แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ สำหรับ ม.6 ปีการศึกษา 2562 :: Update ::

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานแนะแนว

Read more

การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2562

รงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน เทศกาลงานปีใหม่ฯ ศรีสะเกษ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563

Read more

แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ สำหรับ ม.6 ปีการศึกษา 2561

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2561 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ

Read more