ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP , MEP ชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EP , MEP Sci , MEP Eng ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

Read more

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน เทศกาลงานปีใหม่ฯ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

Read more

การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561

Read more