ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 :: ปิดรับสมัคร ::

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 , ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

Read more

สพฐแจ้งการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ปีการศึกษา 2563

การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดย สพฐ

Read more

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงเรียนสตรีสิริเกศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

Read more

แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ สำหรับ ม.6 ปีการศึกษา 2562 :: Update ::

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความร่วมมือนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2562 ตอบแบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานแนะแนว

Read more

การสอบแข่งขันโครงการทดสอบความรู้ “เยาวชนคนเก่ง” ปีการศึกษา 2562

รงเรียนสตรีสิริเกศขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้เยาวชนคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน เทศกาลงานปีใหม่ฯ ศรีสะเกษ ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563

Read more