การประชุมวาระสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

19 มิ.ย. 2562 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จัดการประชุมวาระสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

18 มิ.ย. 2562 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่รับรางวัลจากการประกวดจัดพานในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 รอบที่ 2

15 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

14 มิ.ย. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับ กล่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

13 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

2 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

1 มิ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาษาจีน – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

28 พ.ค. 2562 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก(ภาษาต่างประเทศที่ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ศิลป์ – ภาษา (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปะชุมเกศสิริ

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

26 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read more