การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

กำหนดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่ และปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6” ปีการศึกษา 2563

Read more

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563 :: New ::

กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.1 , ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 :: Update ::

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดรายการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูได้จากเว็บไซต์ http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Read more

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 :: New ::

โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Read more

การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ณ ศรีสะเกษ

วงโยธวาทิต โรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย “Thailand World Music Championships” ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

18 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

Read more