พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6 ที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561

29 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.3 ที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561

29 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

27 มี.ค. 62 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น หลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะครูและบุคลากรปัจจุบัน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

Read more

อบรมระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา SESA ให้กับครู,บุคลากรที่ย้ายบรรจุใหม่

18 มี.ค. 2562 งานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมและทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ : SESA ให้กับครูและบุคลากร ที่ย้าย/บรรจุใหม่

Read more

พิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

16 – 17 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนเรียนพิเศษ วิทยาศาสต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษ English Program , Mini English Program

Read more

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

15 มี.ค. 2562 งานแนะแนวโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ก่อนไปทำงานช่วงปิดภาคเรียนที่จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

Read more

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ

15 มี.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสิริทร คงคูณ ครูชำนาญการพิเศษ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือบอง

Read more

พิธีทำบุญตักบาตร เปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่

15 มี.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปแห่งใหม่ ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

14 มี.ค. 2562 งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสตรีสิริเกศให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ

Read more