การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 :: New ::

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2563 เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปรายละเอียดรายการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูได้จากเว็บไซต์ http://reg.ssk.ac.th/regisactivities.aspx (ระบบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

Read more

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการสอบระหว่างภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562

Read more

กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

18 ธ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2562

Read more

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

Read more

บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 กลุ่มวิชา ศิลปะ – นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มศิลปะ – นาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

Read more

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 จังหวัดศรีสะเกษนำโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

พิธีลงนามบันทึกตกลงนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาล

3 ธ.ค. 2562 ผู้อำนวยการสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU) ไทย อเมริกัน นิวซีแลนด์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน นิวซีแลนด์ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Read more

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2562

29 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สอบธรรมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2562

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ. ประจำปี 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Read more