พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2562 เวลา 06.30 น. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 ก.ค. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

ร่วมแสดงความยินดีที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ

23 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

Read more

ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2562

22 ก.ค. 2562 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

19 ก.ค. 2562 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

15 ก.ค. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย เครื่องไทยทาน และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

15 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 “สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 9” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนในสังกัด สพม.28 และสนามกีฬาในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

Read more

อบรมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย ปีการศึกษา 2562

12 ก.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีภาษาไทย” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Read more