พิธีลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

30 ก.ค. 2562 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ผู้กู้รายใหม่ สำหรับนักเรียน ม.4 – ม.6

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

28 ก.ค. 2562 เวลา 18.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Read more

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

28 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Read more

พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

28 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เส้นทางสาย ศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ พร้อมด้วยกิจกรรมแปรอักษร ตลอดความยาวของถนน ข้อความว่า “ทรงพระเจริญ”

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ

28 ก.ค. 2562 เวลา 8.30 น. คณะครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2562 เวลา 06.30 น. คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 ก.ค. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more

ร่วมแสดงความยินดีที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ

23 ก.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ

Read more

ตรวจสุขภาพบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2562

22 ก.ค. 2562 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชมพูขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more