กลุ่มสาระการงานอาชีพฯมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ

1 มี.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตร

Read more

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)

1 มี.ค. 59 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) ในการเปิดเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2558

Read more

รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม จากสพม.28

29 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

นิเทศภายในโรงเรียน

26 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศนิเทศภายในโรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ ม.6 สตรีสิริเกศ #76

25 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมอำลาและปัจฉิมนิเทศ ม.6 สตรีสิริเกศ รุ่นที่ 76

Read more

นักเรียน ม.2 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2558

23 ก.พ. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชมพูขาว

Read more

นักเรียน ม.5 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2558

23 ก.พ. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2558

Read more

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

Read more

นักเรียนระดับชั้น ม. 4 ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา

นักเรียนระดับชั้น ม. 4 ไปประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

Read more