กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ภาษาจีน – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

28 พ.ค. 2562 กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก(ภาษาต่างประเทศที่ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง ศิลป์ – ภาษา (ภาษาจีน – ญี่ปุ่น) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องปะชุมเกศสิริ

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

26 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read more

อบรมพัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นให้กับคณะครู ม.4-6

25.พ.ค.62 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ จัดการอบรมตามโครงการ “พัฒนาระบบแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น” ให้กับคณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมาให้ความรู้ในการอบรม

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

25 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

Read more

ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติงานมหรสพสมโภช

24 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงเทิดพระเกียรติงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ ในค่ำคืนที่ 3 ณ เวทีการแสดงหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

รำเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 พ.ค. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดงรำเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

22 พ.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโครงการ Mini English Program (MEP) เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

18 พ.ค. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ณ ที่สาธารณประโยชน์ร่องแคน บ้านหนองนารี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

17 พ.ค. 2562 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดมหาพุทธาราม , วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม , วัดเลียบบูรพาราม และวัดป่าศรีสำราญ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

Read more