บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 กลุ่มวิชา ศิลปะ – นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มศิลปะ – นาฏศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

Read more

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 จังหวัดศรีสะเกษนำโดยนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

พิธีลงนามบันทึกตกลงนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาล

3 ธ.ค. 2562 ผู้อำนวยการสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU) ไทย อเมริกัน นิวซีแลนด์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกัน นิวซีแลนด์ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

Read more

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2562

29 พ.ย. 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สอบธรรมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี 2562

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ. ประจำปี 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : 25 พฤศจิกายน รำลึกถึง ร.6

27 พ.ย. 2562 คณะลูกเสือและเนตนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

Read more

สาธิตการใช้เครื่องมือดับเพลิง

25 พ.ย. 2562 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ถังดับเพลิงและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกวิธี

Read more

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปลูกฝังการออกกำลังกาย ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562

21 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

Read more