ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

23 ก.ย. 2562 งานกิจการนักเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการปปช.สพฐ.น้อย คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันบริจาคสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ค่ายสิ่งแวดล้อม “คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน” ปีการศึกษา 2562

21 ก.ย. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดค่ายสิ่งแวดล้อม “คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมวันสันติภาพโลก ประจำปี 2562

20 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมอ่านสารวันสันติภาพโลก ซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก

Read more

สพม.28 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

งานกษิณานุสรณ์ ผู้บริหาร สพม.28 ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “งานกษิณานุสรณ์ 2562” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

18 ก.ย. 2562 งานกองทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Read more

ด้วยรักและผูกพัน สายใยสัมพันธ์ บ.พ. สตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562

18 ก.ย. 2562 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายใยสัมพันธ์ บ.พ. สตรีสิริเกศ” เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิต ให้กับนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศิริวรรณ มะโรณีย์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

พิธีกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 โดยกองลูกเสือ เนตรนารี

18 ก.ย. 2562 กองลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิต ให้กับครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562

17 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more