วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : 25 พฤศจิกายน รำลึกถึง ร.6

27 พ.ย. 2562 คณะลูกเสือและเนตนารีโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกๆปี

Read more

สาธิตการใช้เครื่องมือดับเพลิง

25 พ.ย. 2562 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ถังดับเพลิงและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกวิธี

Read more

การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปลูกฝังการออกกำลังกาย ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2562

21 พ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ และนำเสนอผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผ่านมา

Read more

กิจกรรม “ปั่นไปเกี่ยว” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

20 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “ปั่นไปเกี่ยว” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการปลูกข้าวนาดำเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อหลวง ร.9 อย่างพอเพียง

Read more

นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3

19 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3 ” SSK Guidance Open House เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต”

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

16 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต ไร่นาชุน – วัชระ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา

14 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา หม่อมเจ้าชนิยบุตร และหม่อมพึงใจ ชุมพล ซึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศตลอดมา

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากแจแปนด์ฟาวเดชั่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากแจแปนด์ฟาวเดชั่น โดยท่านได้มาให้รายละเอียดการรับครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more