ผู้ว่าราชการศรีสะเกษพบปะนักเรียนสตรีสิริเกศ

8 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้รับเกียรติจากนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบปะนักเรียน โดยมี ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมให้การต้อนรับ

Read more

ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 8

7 ก.ค. 59 ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ มาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดในวันที่ 6-14 ส.ค. 2559 ณ สุนีย์ทาเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

บุคลากรโรงเรียนตรวจสุขภาพประจำปี 2559

7 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรของโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

บรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

5 ก.ค. 59 คณะครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายทองดี ทองผาย อดีตรองผู้อำนวยการ ร.ร.สตรีสิริเกศ ตำแหน่ง กรรมการ ป.ป.ช สพฐ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559

2 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุดใหม่เข้สร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

Read more

ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 ก.ค. 59 คณะลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

Read more

ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางศณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ PlayFACTO

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ PlayFACTO” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการทดลองปฏิบัติกิจกรรม

Read more

อบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง ปีการศึกษา 2559

28 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ภาษาตะวันออก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดอบรมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

พิธีเปิดกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6

27 มิ.ย. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรอย่างพร้อมเพรียง

Read more