น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

23 ต.ค. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราช

Read more

คณะครูและนักเรียนน้อมใจจัดทำริบบิ้นสีดำถวายเป็นพระราชกุศล

21 ต.ค. 59 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ น้อมใจจัดทำริบบิ้นสีดำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมไว้ทุกข์ถวายความอาลัยต่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

Read more

คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.5 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

21 ต.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้น ม.5 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินสงเคราะห์นักเรียน

18 ต.ค. 59 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ จำนวน 40 ทุน

Read more

คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมถวายความอาลัย

18 ต.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรึกษารายกรณีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4 ต.ค. 59 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมปรึกษารายกรณี (case conference) โดยนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Read more

งานมุทิตาจิต สตรีสิริเกศ ครูคือผู้สร้าง น้อมมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน

28 ก.ย. 59 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงมุทิตาจิตงาน “สตรีสิริเกศ ครูคือผู้สร้าง น้อมมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน” คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

Read more

สตรีสิริเกศ ครูคือผู้สร้าง น้อมมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน

28 ก.ย. 59 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมแสดงมุทิตาจิตงาน “สตรีสิริเกศ ครูคือผู้สร้าง น้อมมุทิตาจิต ด้วยรักและผูกพัน” คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

Read more

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 07.00 น. นักเรียนและครูระดับชั้น ม. 4 ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 20 รูป จากวัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง)

Read more