กิจกรรม “ปั่นไปเกี่ยว” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

20 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “ปั่นไปเกี่ยว” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการปลูกข้าวนาดำเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อหลวง ร.9 อย่างพอเพียง

Read more

นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3

19 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 3 ” SSK Guidance Open House เปิดประตู…สู่เส้นทางอนาคต”

Read more

ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

16 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต ไร่นาชุน – วัชระ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา

14 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน นำคณะครูและบุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ หม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา หม่อมเจ้าชนิยบุตร และหม่อมพึงใจ ชุมพล ซึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศตลอดมา

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากแจแปนด์ฟาวเดชั่น

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากแจแปนด์ฟาวเดชั่น โดยท่านได้มาให้รายละเอียดการรับครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และในวันสุดท้ายของการฝึกได้ร่วมพิธีสวนสนามและพิธีการปิดการฝึกภาคปกติ

Read more

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

13 พ.ย. 2562 งานลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ทุกนาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน

Read more

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

13 พ.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียนตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดและกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

Read more

กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

11 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมลอยกระทง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และประเพณี อันดีงามของชาวไทย

Read more