ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

2 พ.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Read more

ประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นฯ จาก สพม. 28

2 พ.ค. 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมการประชุมรับมอบนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 28 ปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

10 เม.ย. 62 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ “รื่นเริงสงกรานต์ สืบสานประเพณี” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

บรรยากาศ วันมอบตัว ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562

8 – 9 เม.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

Read more

บรรยากาศการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1,4 ปีการศึกษา 2562 โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัวในวันที่ 3 เมษายน 2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.6 ที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561

29 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.3 ที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2561

29 มี.ค. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

27 มี.ค. 62 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น หลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะครูและบุคลากรปัจจุบัน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน 6 ชั้น

Read more

อบรมระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา SESA ให้กับครู,บุคลากรที่ย้ายบรรจุใหม่

18 มี.ค. 2562 งานสารสนเทศโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมและทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศด้านมัธยมศึกษา สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ : SESA ให้กับครูและบุคลากร ที่ย้าย/บรรจุใหม่

Read more