นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และในวันสุดท้ายของการฝึกได้ร่วมพิธีสวนสนามและพิธีการปิดการฝึกภาคปกติ

Read more

พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

13 พ.ย. 2562 งานลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ทุกนาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน

Read more

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

13 พ.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในโรงเรียนตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนกิจกรรมยุวกาชาดและกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

Read more

กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

11 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมลอยกระทง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 โดยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงออกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์และประเพณี อันดีงามของชาวไทย

Read more

นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนถ่ายทอดประสบการณ์ข้าค่าย

30 ต.ค. 2562 กลุ่มภาษาที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ถ่ายทอดประสบการณ์ในการไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง(北京华文学院) มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more

รองผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

30 ตุลาคม 2562 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบช่อดอกไม้ให้กับนางสาวกนกลดา ไตรวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 5/8 ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาสจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

Read more

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ มอบโอวาทและช่อดอกไม้ให้กับนางสาวกนกลดา ไตรวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 5/8 ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาสจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more