กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.2

8 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประมายาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว

Read more

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

5 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบรางวัลกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

Read more

กิจกรรมรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารและ ภัยจากการรับประทานอาหารปิ้ง ย่างและการทอดซ้ำ

Read more

การแข่งขัน IDP Champion 2016

3 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการแข่ง “IDP Champion 2016” ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาต่างประเทศ

Read more

การแข่งขัน Web Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65

30 ม.ค. 2559 โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม text editor งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Read more

รางวัล MATH CONTEST ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ MATH CONTEST 2015 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

Read more

อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

21 ม.ค. 59 งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ทักษะชีวิตวัยรุ่นวัยเรียน)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมชมพู – ขาว

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี

20 ม.ค. 59 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ทีมบาสเกตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14ปี ในการแข่งขันบาสเกตบอล ToA คัดเลือกตัวแทนภาคอีสานใต้(รองชนะเลิศอันดับ1)

Read more