งานเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมใจลดปัจจัยเสี่ยง

0 ก.พ. 59 นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมใจลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขภาพ”

Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4 ปีการศึกษา 2559

Read more

การประกวด SSK Cover Dance 2016

9 ก.พ. 59 งานกิจการนักเรียน ร่วมกับ NYX Satreesiriket School ทีม Cover Dance โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประกวด SSK Cover Dance 2016 ณ ห้องประชุมเกศสิริ

Read more

นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

ก.พ. 59 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดงาน Satreesiriket Guidance Open House “นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”

Read more

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-เวียดนาม “ตรุษจีน-ตรุษญวน”

8 ก.พ. 59 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-เวียดนาม “ตรุษจีน-ตรุษญวน”

Read more

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.2

8 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประมายาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพู-ขาว

Read more

พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

5 ก.พ. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะการสอบแข่งขัน “เยาวชนคนเก่งสตรีสิริเกศ” ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบรางวัลกิจกรรมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ

Read more

กิจกรรมรณรงค์การเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหาร

4 ก.พ. 59 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมรณรงค์การตระหนักถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารและ ภัยจากการรับประทานอาหารปิ้ง ย่างและการทอดซ้ำ

Read more