อบรมคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิต ม.4

11 ส.ค. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นายสุธี ชินชัย เป็นประธานในพิธีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนระดับชั้น ม. 4 จำนวน 559 คน

Read more

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

11 ส.ค. 2558 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษกับโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

Read more

วันแม่แห่งชาติ

11 ส.ค. 558 นายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more