นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนถ่ายทอดประสบการณ์ข้าค่าย

30 ต.ค. 2562 กลุ่มภาษาที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน ถ่ายทอดประสบการณ์ในการไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง(北京华文学院) มหานครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read more

รองผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

30 ตุลาคม 2562 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบช่อดอกไม้ให้กับนางสาวกนกลดา ไตรวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 5/8 ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาสจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรม

Read more

ผู้อำนวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ มอบโอวาทและช่อดอกไม้ให้กับนางสาวกนกลดา ไตรวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 5/8 ห้องเรียนพิเศษศิลป์-ภาษา(เน้นภาษาญี่ปุ่น) ในโอกาสจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2562

25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2562

22 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562

22 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562

21 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more