การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 มีนโยบายให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน

Read more

นิเทศภายใน ภาคเรียนที่ 1/2559

2 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน

Read more

นิทรรศการคณิตศาสตร์/การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

9 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมนิทรรศการคณิตศาสตร์และการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Read more

โรงเรียนสตรีสิริเกศทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

9 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศนำโดยนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ นำคณะครู-นักเรียนและบุคลากรทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายแด่พระสงฆ์สามเณร

Read more

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

งานห้องสมุดโรงเรียนสตรีสิริเกศประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ส.ค. 2559

Read more

โครงการจัดอบรมการจัดถาดสวนแก้ว

25 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาเกษตรและชุมนุมทรายสวยในแก้วใส จัดโครงการจัดอบรมการจัดถาดสวนแก้ว ให้กับนักเรียนที่สนใจ

Read more

ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

25 ส.ค. 59 งานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2559

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2559

25 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผลงาน และมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมให้กับนักเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาตัวเองต่อไป

Read more

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

22 – 23 ส.ค. 59 นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริิเกศ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559

Read more