การแข่งกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น ม.2

26 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562

24 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

นิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice)

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล ในงานเวทีศักยภาพงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

พิธีกตเวทิตาจิต “สตรีสิริเกศครูคือผู้สร้าง”

23 ก.ย. 2562 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมแสดง กตเวทิตาจิต “สตรีสิริเกศครูคือผู้สร้าง” ให้กับคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

23 ก.ย. 2562 งานกิจการนักเรียนโดยคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะกรรมการปปช.สพฐ.น้อย คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกันบริจาคสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ค่ายสิ่งแวดล้อม “คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน” ปีการศึกษา 2562

21 ก.ย. 2562 งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับศูนย์สิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดค่ายสิ่งแวดล้อม “คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Read more

กิจกรรมวันสันติภาพโลก ประจำปี 2562

20 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมอ่านสารวันสันติภาพโลก ซึ่งตรงกับ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก

Read more

สพม.28 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Read more

งานกษิณานุสรณ์ ผู้บริหาร สพม.28 ปีการศึกษา 2562

19 ก.ย. 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “งานกษิณานุสรณ์ 2562” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Read more