รณรงค์เชิญชวนชาวศรีสะเกษเลือกตั้ง

22 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนชาวศรีสะเกษเลือกตั้ง ส.ส. “สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง”

Read more

พิธีมอบรางวัลเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

21 ก.พ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน โครงการเยาวชนคนเก่งคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา นำโดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

Read more

นิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปีการศึกษา 2561

18 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561

Read more

วันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561

15 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และปัจฉิมเทศ นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

Read more

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

13 ก.พ. 2562 งานกิจการนักเรียน จัดเวทีส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ำปีการศึกษา 2562

Read more

กิจกรรมนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS)

14 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ ประจําปีการศึกษา 2561

Read more

พิธีปฏิญาณตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2561

13 ก.พ. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็ม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ปีการศึกษา 2561

Read more

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ปีการศึกษา 2561

12 ก.พ. 2562 คณะกรรมการนักเรียน งานสภานักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด SSK E-Sport (ROV Tournament) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

Read more