ถาม & ตอบหมวดหมู่: วิชาการแนวทางการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ภูเบศ เศรษฐบุตร ทีมงาน asked 9 เดือน ago

ให้ศึกษา รายละเอียด >> http://www.ssk.ac.th/?p=4369
– นักเรียนที่ยื่นความจำนงผ่านเว็บไซต์ไปแล้ว ไม่ต้องยื่นอีก ให้พิมพ์แบบยื่นความจำนงออนไลน์ออกมา
– ม.3 ส.ส.ก. เดิมที่ได้สิทธิ์เด็กเดิม ที่มาสมัครแล้วเมื่อวันที่ 16-17 มีค เท่านั้น ไม่ต้องยื่นออนไลน์ ให้รอสอบ

สำหรับการจัดส่งเอกสารได้ 3 ทาง คือ อีเมล์ , เว็บออนไลน์ , ไปรษณีย์ ส่งได้ไม่เกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นะครับ