วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น (INTENSIVE CHINESE – JAPANESE PROGRAM : IC-JP) นำนักเรียนในโครงการฯ ม.5/11 จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน-ญี่ปุ่น เพื่อน้อง ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ (โรงเรียนคู่ MOU) โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1-5 Chineseprogram Anubansisaketschool เข้าร่วมกิจกรรม พี่ๆได้รับประสบการณ์ น้องๆได้รับความรู้และความสนุกสนาน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading