ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียน

โรงเรียนสตรีสิริเกศประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ssk-002

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28