โรงเรียนสตรีสิริเกศประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ssk-002