ขอแสดงความยินดีกับทีม “Black Banana” ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมแข่งขัน LASC RoV eSports Tournament ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Loading