🎖️ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
🧩 จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. การเเข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

🎗️ นางสาววริศรา ติยวรนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13

🎗️ นายนรัญจ์ โคตรชมภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14

🧑‍🏫 ผู้ฝึกสอน : คุณครูประดิษฐ์ ส่งสุข

2. การเเข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่

🎗️ เด็กชายพัสกร สมพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

🎗️ เด็กหญิงภัทรมน สุริยะฉัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

👩‍🏫 ผู้ฝึกสอน : คุณครูสุพัตรา ไชยโชติ

ประมวลภาพกิจกรรม

ที่มา เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading