ขอแสดงความยินดีกับทีมชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็กเดินตามเส้นอัตโนมัติ (Follow Line Robot) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลการแข่งขัน ดังนี้
รุ่น Junior
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ม.1/8
  • เด็กชายกฤติน พุทธรักษา ม.1/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • เด็กชายชวิน ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์ ม.1/8
  • เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ม.1/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
  • เด็กชายธนดล มครนันท์ ม.1/8
  • เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ ม.1/8
โดยมีผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ดังนี้
 1. นายไพรนคร ชิณะแขว ผู้ควบคุมทีม
 2. นางสาววิภาพร ชิณะแขว ผู้ควบคุมทีม
 3. นายอมรวุฒิ ทองเทียนชัย ผู้ฝึกสอน
 4. นายกายสิทธิ์ คำไข ผู้ฝึกสอน

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading