ขอแสดงความยินดีกับทีมชุมนุมหุ่นยนต์โรงเรียนสตรีสิริเกศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลการแข่งขัน ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • เด็กชายคับคุณ โยธิคาร์ ม.1/8
  • เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ ม.1/8
รางวัลชมเชย
  • เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง ม.1/8
  • เด็กชายธนดล มครนันท์ ม.1/8
โดยมีผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ดังนี้
  1. นายไพรนคร ชิณะแขว ผู้ควบคุมทีม
  2. นางสาววิภาพร ชิณะแขว ผู้ควบคุมทีม

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading