ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารเรียน

โรงเรียนสตรีสิริเกศประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นอาคารเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ssk-001

ภูเบศ เศรษฐบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28