10 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ควบคุมที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม

  1. คุณครูผัสนี พานพรหม
  2. คุณครูไพลี จันทร์นิยม

ประมวลภาพกิจกรรม

ที่มา : เพจเจียระไนเพชรสังคมศึกษา สตรีสิริเกศ

Loading