กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน “ประชันกลอนสด ประเภททีม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ

🏆 รางวัลชนะเลิศ
1.นายวรเมธ ดาวสุข ม.5/9
2.นายอนุภาพ แสงแดง ม.5/2

🏆 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.นายปิติภัทร ปัจเวก ม.6/13
2.นางสาวสิริยาภา แก้วภักดี ม.6/13

ผู้ฝึกสอน
1.นางสาวจุธาภัค วรโคตร
2.นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ที่มา เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading