กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน “เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ร่วมเชิดชูภาษาไทย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทหญิง

🥇🏆 นางสาวลักขณา สุพรรณ์ ม.5/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทหญิง

ครูผู้ฝึกซ้อม นายนพพร ศรปัญญา

การประชันกลอนสด ประเภทเดี่ยว การแข่งขันแบบฉับพลัน

🥈🥈 นายวรเมธ ดาวสุข ม.5/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
🥉🥉 นายอนุภาพ แสงแดง ม.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวจุธาภัค วรโคตร และนางสาวณภัษนันทน์ อาภรณ์ศรี

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ที่มา เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading